معدن


محدوده معدن طلای شرف آباد- هیزه جان (مزرعه شادی) به شکل چهارضلعی با مساحت 2/56 کیلومتر مربع، در 110 کیلومتری شمال تبریز و 30 کیلومتری غرب

 شهرستان ورزقان واقع شده است. ماده معدني مورد نظر پلي­متال با اولويت طلا است.


   معدن روباز:

پس از شناسایی اولیه معدن طلای شرف آباد- هیزه جان (مزرعه شادی) نهایتا با مشارکت و سرمایه گذاری کشور چین گواهی کشف دریافت گردید. در سال 1388 گواهی کشف معدن بنام شرکت زرکاوان ارسباران منتقل و پروانه بهره برداری معدن نیز بنام این شرکت صادر شده است. سرانجام از نیمه دوم سال 1396  با احداث کارخانه فرآوری در پایین دست معدن روباز عملیات بهره برداری آن آغاز گردیده است.

معدن زیرزمینی:

با توجه به برنامه توسعه معدن و احتمال ادامه رگه به سمت ترازهای پائین تر، برنامه ریزی برای انجام مطالعات اکتشافی تکمیلی با هدف افزایش ذخیره قطعی انجام گردید. با تهیه طرح و دریافت مجوز اکتشاف در حین بهره برداری در سال 1396 ، اجرای عملیات اکتشافی تکمیلی با حفر گمانه های عمیق تر در این محدوده آغاز گردید. در این راستا جهت ادامه اکتشافات و بهره برداری دو رشته تونل افقی در ترازهای 1870+ و 1820+ متری حفاری و تونل اول در سال 1400 به فاز بهره برداری رسیده است.