فرهنگی

گازرسانی به مدرسه مزرعه شادی

برف روبی و باز کردن مسیر روستاهای چیچکلو – خاکوانق – کالجان

کمک به زلزله زدگان غرب کشور