معدن

   مشخصات پله های معدن:

باتوجه به تناژ استخراج و باطله بردای و ابعاد ماشین آلات ارتفاع  پله های استخراجی و کاری معدن روباز  10 متر و  عرض پله ها 5/2 متر و شیبب هر پله 75 درجه در نظر گرفته شده است.

     نحوه استخراج :

عملیات استخراج ماده معدنی و باطله در معدن طلای شرف آباد توسط ترکیبی از حغاری و انفجار و بیل مکانیکی چکش دار و بلدوزر انجام می شود. با توجه به وضعیت زمین حدود 60 درصد از حجم عملیات استخراج و باطله برداری توسط حفاری و انفجار و حدود 40 درصد بقیه عملیات به کمک بیل مکانیکی چکش دار و بلدوزر انجام شد. به علت نزدیکی معدن به روستاهای همجوار و نیز رعایت مسائل زیست محیطی عملیات آتشکاری و انفجار  با رعایت مسائل ایمنی انجام می شود.